PERSBERICHT

 

Belangenorgaan Diessen stopt na 10 jaar

 

STRIJD VOOR LEEFBAARHEID GAAT SAMEN

IN DORPSCOOPERATIE WIJ-WEL

 

Na ruim 10 jaar inzet voor leefbaarheid in Diessen, stopt Belangenorgaan Diessen. Belangenorgaan Diessen was een onafhankelijke stichting bemenst door een aantal bevlogen dorpsgenoten die zich ruim een decennium ingezet hebben voor de leefbaarheid in Diessen. Leefbaarheid met de grote L en met de kleine l; van grote plannen als Hart voor Diessen of sluipverkeer op de N395 tot het zoutstrooien door de Diessenaren zelf. Allemaal belangrijk om Diessen een leefbare en toekomstbestendige kern te houden en te maken.

 

Diessense DorpsDag

Belangenorgaan Diessen gaat samen met de Dorpscoöperatie Wij-wel zodat de krachten gebundeld worden. Het samengaan van beide organisaties wordt gevierd op de eerste Diessense DorpsDag op zaterdag 27 februari 2016.

 

Regelmatig moest Belangenorgaan Diessen nog wel eens knokken voor haar kern. Inmiddels weet de gemeente Hilvarenbeek en ook de provincie Brabant en Belangenorgaan Diessen elkaar goed te vinden voor gevraagd en ongevraagd advies. Belangenorgaan zorgde in de loop van de tijd voor een steeds betere verbinding met de gemeente Hilvarenbeek, zowel met het college, gemeenteraad als ambtenaren. Belangenorgaan Diessen gaat mee met de tijd en richt in 2014 dorpscoöperatie Wij-wel op; een nieuwe manier van solidariteit tussen bewoners; halen-brengen-delen van dorpse talenten. In de praktijk blijkt dat beide organisaties veel overlap hebben en strijden voor dezelfde zaken. Tijd om de krachten te bundelen.

 

Na ruim 10 jaar  voorzitterschap van het Belangenorgaan neemt Ralf Embrechts afscheid op de Diessens DorpsDag. Ook bestuurslid Patricia Aerts stopt ermee, zij is ook 10 jaar lang bestuurslid geweest. De overige bestuursleden gaan over naar Wij-wel. Daar vormt Belangenorgaan een zelfstandige dorpswerkgroep.

Belangenorgaan dankt bestuursleden, oud-bestuursleden en inwoners die zich de afgelopen jaren ingezet hebben voor Diessen en kijkt uit naar de samenwerking met Wij-wel.

 

EINDE PERSBERICHT

 

Voor meer info:

Belangenorgaan Diessen

Ralf Embrechts, voorzitter, GSM 06- 20546364

e-mail: info@belangenorgaan.nl

 

Home
Onderwerpen